Home » Studentské projekty

Studentské projekty

Studium BAKALÁŘSKÉStudium NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉPrezentace studentských projektů
Název projektu Kód projektu
Akustické senzory pro monitorování hluku K623X1AB
Autonomní vozidla v pozemní dopravě K623X1NB
Bezpečnost informace a IT sítí K623X1BI
Bezpečnostní rizika v prostředí sociálních sítí K623X1BS
Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech K623X1EB
Hacking K623X1YB
Identifikace kritických míst v dopravě, prevence a odezva na dopravní nehody K623X1IK
Identifikace rizik K623X1IB
Jednoúčelové stroje a zařízení K623X1UB
Komunikace mezi vozidly K623X1KV
Pokročilé technologie a právo K623X1PB
Přeprava nebezpečných látek K623X1HB
Senzory, senzorická pole a jejich aplikace K623X1ZB
Simulace provozu K623X1SV
Smart City a internet věcí K623X1YC
Systémy aktivní bezpečnosti a interakce vozidel K623X1SI
Systémy integrované bezpečnosti vozidel K623X1GB
Systémy pasivní bezpečnosti vozidel K623X1SP
Trestné činy a přestupky v dopravě K623X1TB

Aktuální studentské projekty 2018-2019

Název projektu Kód projektu
Akustické senzory pro monitorování hluku K623X2AD
Autonomní vozidla v pozemní dopravě K623X2ND
Jednoúčelové stroje a zařízení K623X2UD/US
Komunikace mezi vozidly K623X2KD/KS
Pokročilé technologie a nové sociální jevy K623X2DX/XS/XL
Pokročilé technologie a právo K623X2PS
Senzorické sítě K623X2DS/DL
Smart City a internet věcí K623X2YD/YL
Systémy integrované bezpečnosti vozidel K623X2GD/GS
Trestné činy a přestupky v dopravě K623X2TS

Ostatní studentské projekty

Název projektu Kód projektu
Bezpečnost informace a IT sítí K623X2BI
Bezpečnost technologií používaných v průmyslu pro výrobu aut K623X2BA
Bezpečnost vozidel a biomechanika K623X2BH
Biometrické metody K623X2BM
Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech K623X2EB
Firmware jako prostředek kybernetických útoků K623X2FW
Forenzní analýzy K623X2FO
Identifikace kritických míst v dopravě, prevence a odezva na dopravní nehody K623X2IK
Identifikace rizik vybraného dopravního provozu K623X2QB
Komunikační metody pro bezpečnostní aplikace K623X2KM
Krizový plán vybrané entity K623X2LB/LM
Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a identifikaci psychického stavu řidiče K623X2RB
Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a predikci krizových situací K623X2MB
Metody identifikace a lokalizace K623X2MN
Modelování akustických polí a senzorů K623X2DB
Ocenění rizik při selhání produktovodů K623X2OB
Ocenění rizik při výpadku dodávky elektrické energie K623X2CB
Přeprava nebezpečných látek K623X2HB
Řídicí strategie bezpečnostních systémů vozidel K623X2WB
Výpočtové a simulační metody v bezpečnosti vozidel K623X2TB
Výpočtové a simulační metody v bezpečnosti vozidel K623X2VB

Prezentace ve formátu PDF je ke stažení ZDE