Home » Studentské projekty » Bezpečnost informace a IT sítí

Bezpečnost informace a IT sítí

 

Název projektu:

Bezpečnost informace a IT sítí

Kód projektu:

K623X1BI

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na bezpečnost informace obecně a specificky na bezpečnost informace ukládané a přenášené v IT sítích. Metody a prostředky pro zajištění informace, zachování její integrity a nepopiratelnosti jsou hledány jak v hardwarové tak v softwarové oblasti. Cílem může být např. vyhledávání nebezpečných zdrojů na Internetu a jejich geolokace stejně jako metody detekce škodlivých kódů a jejich odstraňování. V rámci projektu je možné např. navrhovat a ověřovat metody pro identifikaci zařízení apod.