Home » Studentské projekty » Bezpečnostní rizika v prostředí sociálních sítí

Bezpečnostní rizika v prostředí sociálních sítí

 

Název projektu:

Bezpečnostní rizika v prostředí sociálních sítí

Kód projektu:

K623X1BS

Anotace projektu:

V rámci projektu se studenti zaměří na výzkum vybraných sociálních jevů souvisejících se specifickým prostředím sociálních sítí. Zejména by měly být zkoumány jevy a procesy, které reflektuje bezpečnostní a sociálněvědní výzkum. Studenti dostanou příležitost uchopit vybranou problematiku interdisciplinárně tak, aby přispěli k jejímu komplexnímu řešení v souladu se zaměřením a širokými možnostmi ÚBTI. Studenti si při řešení projektu rozšíří stávající metodologické dovednosti o metody sociálně vědního výzkumu.