Home » Studentské projekty » Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech

Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech

 

Název projektu:

Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech

Kód projektu:

K623X1EB

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na energetickou analýzu výroby a provozu součástí dopravních systému s orientací na komparaci navrhovaných a realizovaných bezpečnostních řešení. Výsledkem jsou přehledné energetické orientované grafy, postihující energetickou náročnost každého prvku dopravního systému optimálně od ideje po zánik, resp. od získání zdrojů po likvidaci.