Home » Studentské projekty » Přeprava nebezpečných látek

Přeprava nebezpečných látek

 

Název projektu:

Přeprava nebezpečných látek

Kód projektu:

K623X1HB

Anotace projektu:

Projekt se zaměří na přepravu nebezpečných látek, a to po pozemních komunikacích, vodních i vzdušných cestách. Na základě současného konceptu „integrální bezpečnost“, jehož cílem je zajistit bezpečné území, bezpečnou komunitu, bezpečné infrastruktury, bezpečný lidský systém včetně bezpečí lidské společnosti budou na základě systémového přístupu, konkrétních dat, dat nasimulovaných vhodnými metodami stanovena kritická místa přepravy nebezpečných látek při jednotlivých typech přepravy nebezpečných látek. Budou vytvořeny scénáře dopadů dopravních havárií s přítomností nebezpečných látek. Na jejich základě budou odhadnuty možné škody na veřejných aktivech a na sledovaném úseku přepravního sektoru ve variantním provedení. Poté budou vyčíslena rizika a podle jejich přijatelnosti veřejností budou stanovena opatření a činnosti pro prevenci, připravenost, odezvu a obnovu v oblasti dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek. Podle výsledků odborného hodnocení, posouzení současně platné legislativy ČR (nejsou specifické české předpisy pro přepravu nebezpečných látek) a EU budou navržena opatření pro oblast legislativy a řízení.