Home » Studentské projekty » Identifikace rizik

Identifikace rizik

 

Název projektu:

Identifikace rizik

Kód projektu:

K623X1IB

Anotace projektu:

Poznat zásady integrální bezpečnosti systému. Naučit se identifikovat rizika z pohledu jednotlivých chráněných zájmů i celého komplexu chráněných zájmů a určit jejich dopady standardizovanou metodou What, If a pomocí kontrolního seznamu. Na základě kvantifikace dopadů určit aplikací matice kritičnosti dopady přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné (tj. kritické). Cílem projektu je určit rizika vybraného dopravního systému a určit, která z nich jsou přijatelná, podmíněně přijatelná a nepřijatelná.