Home » Studentské projekty » Identifikace kritických míst v dopravě, prevence a odezva na dopravní nehody

Identifikace kritických míst v dopravě, prevence a odezva na dopravní nehody

 

Název projektu:

Identifikace kritických míst v dopravě, prevence a odezva na dopravní nehody

Kód projektu:

K623X1IK

Anotace projektu:

Předmětem výzkumu je dopravní systém se specifickým zaměřením na dopravní infrastrukturu, která je jednou z hlavních položek kritické infrastruktury, jelikož zajišťuje základní služby důležité pro chod lidských komunit. Na základě současného konceptu „integrální bezpečnost“, jehož cílem je zajistit bezpečné území, bezpečnou komunitu, bezpečné infrastruktury, bezpečný lidský systém včetně bezpečí lidské společnosti budou na základě systémového přístupu, konkrétních dat, dat nasimulovaných vhodnými metodami vyhledávána kritická místa ve vybraných úsecích sektoru dopravy. Bude oceněna jejich důležitost pro dopravní sektor, region, stát a EU. Cíleně budou řešeny dva úkoly, a to: zranitelnost kritických míst vůči pohromám při respektování přístupu „All Hazard Approach“ a dopady na veřejná aktiva a na aktiva sledovaného úseku dopravního systému; dopady selhání kritických míst v dopravě na sledovaný úsek dopravního sektoru, celý dopravní sektor, veřejná aktiva, region, stát a EU. V konkrétních případech bude provedeno hodnocení dílčích rizik, průřezových rizik i rizika integrálního. Na jeho základě budou identifikována opatření prevence, opatření a činnosti odezvy na dopravní nehody.