Home » Studentské projekty » Systémy pasivní bezpečnosti vozidel

Systémy pasivní bezpečnosti vozidel

 

Název projektu:

Systémy pasivní bezpečnosti vozidel

Kód projektu:

K623X1SP

Anotace projektu:

Projekt Systémy pasivní bezpečnosti vozidel je orientován na problematiku řízení zádržných systémů vozidel ve vazbě na deformační vlastnosti karosérií a biomechanickou odezvu posádky při ověřovacích zkouškách a reálných nehodách. Znalosti z oblasti dynamiky nárazu a odezvy posádky využívá k mapování průběhu děje a k optimalizaci nastavení vlastností zádržných systémů cestou jejich řízení. Cílem projektu je hledání optimálních algoritmů řízení zádržných systémů včetně jejich senzoriky. Projekt je řešen ve vazbě na výrobce vozidel a výzkumné projekty ústavu.