Home » Studentské projekty » Trestné činy a přestupky v dopravě

Trestné činy a přestupky v dopravě

 

Název projektu:

Trestné činy a přestupky v dopravě

Kód projektu:

K623X1TB / K623X2TS

Anotace projektu:

V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na českých silnicích. V projektu se student zaměří na vybrané trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnání jejich skutkových podstat, výše trestu, dále na porovnání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích včetně uložených sankcí a komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Uvedené právní aspekty jsou podkladem pro aplikaci v technické oblasti, zahrnující např. automatickou detekci přestupků a trestných činů nebo automatizované omezení řízení vozidla pod vlivem návykových látek a pod.