Home » Studentské projekty » Smart City a internet věcí

Smart City a internet věcí

 

Název projektu:

Smart City a internet věcí

Kód projektu:

K623X1YC / K623X1YD / K623X1YL

Anotace projektu:

Smart City používá digitální technologie a komunikační technologie ke zvýšení kvality a výkonnosti městských služeb s cílem snížit náklady a spotřebu zdrojů a efektivněji zapojit občany. Oblasti, jež zahrnují technologii Smart City jsou zejména doprava, životní prostředí a energie, vodní zdroje a odpadové hospodářství. Součástí je i populární IoT (internet věcí) s jednoduchými prvky tvořícími síť pro přenos malého objemu informací. Cílem projektu je seznámit studenty s těmito progresivními technologiemi a zapojit je do výzkumné činnosti v této oblasti.