Home » Studentské projekty » Senzory, senzorická pole a jejich aplikace

Senzory, senzorická pole a jejich aplikace

 

Název projektu:

Senzory, senzorická pole a jejich aplikace

Kód projektu:

K623X1ZB / K623X2DS / K623X2DL

Anotace projektu:

Senzory tvoří velmi důležitou součást všech automatizačních a monitorovacích systémů (zejména v dopravě). Senzorická pole slouží ke snímání průběhu měřené veličiny blízkém okolí a tvoří lineární, plošnou nebo prostorovou soustavu umožňující zjišťovat průběh popř. gradient měřené veličiny a obvykle jsou reprezentována propojením senzorů do složitější sestavy. Úkolem projektu je navrhnout aplikaci senzoru nebo senzorického pole a zpracovat technickou a aplikační dokumentaci k senzoru nebo senzorickému poli včetně potřebných výpočtů, simulací nebo demonstrací. Na základě doporučení vedoucího projektu mohou studenti navržený produkt realizovat v Laboratoři speciálních projektů s využitím elektronických návrhových a výrobních strojů nebo CNC strojů a provést příslušná měření. Příkladem může být síť integrovaných teploměrů pro vyhodnocení rozložení tepelného pole kolem motoru vozidla apod.