Home » Monografie vydané Ústavem » Analýza a řízení rizik

Analýza a řízení rizik

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2011
Počet stran: 405
ISSN: 978-80-01-04841-2
Cena: 390Kč

Rizika nelze odstranit, ale lze je řídit určitým chytrým způsobem na základě úcty ke znalostem a
zkušenostem. Řízení rizik je dnes samostatnou oblastí a představuje praktickou implementaci
odborného poznání, zkušeností, politiky, postupů a praktik v řízení systému, které určují souvislosti,
identifikují, analyzují a hodnotí rizika, vypořádávají rizika, monitorují je a předávají informace o
rizicích a o možných opatřeních a činnostech na jejich vypořádání příslušným řídícím složkám,
které mají kompetenci realizovat opatření a činnosti. Cílem je minimalizace ztrát, škod a újmy a
zajištění rozvoje. Nejde jen o dodržení již stanovených standardů, kódů a pravidel, protože i zde
vzniká riziko. Základní paradigma: nic není absolutně bezpečné; v každém systému jsou všechna
aktiva vystavena rizikům od více pohrom, jejichž fyzikální podstata je různá, a proto napadá různé
vlastnosti aktiv; a vlastník / veřejná správa má odpovědnost za řízení rizik. Pro řízení rizik platí, že
je vždy nutné, je především poznat a současně být seznámen s tím, jak je řídit.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.