Home » Monografie vydané Ústavem » Boj proti trerorismu – Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP

Boj proti trerorismu – Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
Počet stran: 201
ISBN: 978-80-01-05568-7

Kniha se zabývá bezpečím lidí s ohledem na škodlivé jevy v lidské společnosti. Aplikuje poznatky
shromážděné v rámci projektu ISDEP na podmínky v ČR. Projekt ISDEP, financovaný Evropskou
unií, na základě poznání procesů radikalizace chování jedinců i skupin jedinců, se zabývá včasnou
reakcí, která používá legitimních zdrojů, sil a prostředků k odvrácení násilného prosazování cílů
jedinců či skupin jedinců. Jeho cílem je vytváření nástroje pro veřejné instituce a nevládní
organizace, který spočívá v tom, že veřejné instituce a nevládní organizace po rozpoznání kritického
chování jedinců či skupin jedinců podají pomocnou ruku zranitelným jedincům či skupinám
jedinců, a tím zamezí jejich náboru do teroristických skupin. Předmětná včasná intervence vhodně
doplňuje politiku veřejných institucí v demokratických zemích Evropské unie zacílenou na prevenci
úmyslných činů a zajišťuje, že se sníží náklady na zvládnutí dopadů úmyslných činů a obnovu
přijatelné sociální situace a veřejného blaha.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.