Home »

Publikace můžete objednat zde.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
 
2017  
(Čeština) Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Autor: doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2017
 
2016  
(Čeština) Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků
Autor: (Čeština) J. Kovanda a kol.
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2016
Počet stran: 242
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05893-0
 
2015  
(Čeština) Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 186
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05792-6
(Čeština) Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Autor: (Čeština) V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05844-2
(Čeština) Selected Risks of Business Processes ( sborník z konference Děčín) – CD
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 125
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05831-2
(Čeština) Úvod do optoelektroniky
Autor: J. Procházka
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 151
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05796-4
 
2014  
(Čeština) Boj proti trerorismu – Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
Počet stran: 201
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05568-7
(Čeština) Integrální bezpečnost zajišťuje optim. rozvoj životního prostředí
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05480-2
Cena: (Čeština) 160Kč
(Čeština) Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05599-1
Cena: (Čeština) 150Kč
(Čeština) Safety, security and privacy in enviromental monitoring systems
Autor: V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
Počet stran: 67
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05478-9
 
2013  
(Čeština) Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Autor: (Čeština) V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05254-9
(Čeština) Krizové řízení pro technické obory
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05292-1
(Čeština) Rizika spojená s pohromami a inžen. postupy pro jejich zvládání
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
Cena: (Čeština) 160Kč
(Čeština) Study of Disasters and Disaster Management
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05246-4
Cena: (Čeština) 130
(Čeština) Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktuy
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05245-7
Cena: (Čeština) 160Kč
 
2012  
(Čeština) Bezpečnost kritické infrastruktury
Autor: D. Procházková
Vydavatel: (Čeština) České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2012
Počet stran: 318
ISBN: (Čeština) 978-80-01-05103-0
(Čeština) Člověk a přírodní katastrofy I.část Historia magistra Vitae
Autor: V. Soyková
Rok vydání: 2012
ISBN: (Čeština) 978-80-01-04922-8
Cena: (Čeština) 60Kč
(Čeština) Vedení a rozvoj lidských zdrojů
Autor: V. Soyková
Rok vydání: 2012
ISBN: (Čeština) 978-80-01-04845-0
Cena: (Čeština) 120kč
 
2011  
copy_of_
Autor: D. Procházková
Vydavatel: (Čeština) České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2011
Počet stran: 405
Cena: (Čeština) 390Kč
(Čeština) Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 369
ISBN: (Čeština) 978-80-01-04842-9
(Čeština) Ochrana osob a majetku
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 301
ISBN: (Čeština) 978-80-01-04843-6
(Čeština) Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 483
ISBN: (Čeština) 978-80-01-04844-3