Home » Aktuality » Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti za rok 2016

Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti za rok 2016

Podle aktuálního stavu v systému V3S – hodnocení výsledků vědy a výzkumu a aktivit vědecko-výzkumných pracovníků na Fakultě dopravní za rok 2016 získal Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství 2171 bodů. To ho řadí na druhé místo mezi jedenácti ústavy Fakulty dopravní ČVUT v Praze.