Home » News » Identifikace, prevence a odezva v oblastech trestné činnosti a teroristických sítí

Identifikace, prevence a odezva v oblastech trestné činnosti a teroristických sítí

Identifikace, prevence a odezva v oblastech trestné činnosti a teroristických sítí. To jsou hlavní osy spolupráce 18 evropských partnerských institucí zapojených do projektu TAKEDOWN. Toto partnerství technologického a vědeckého výzkumu proti organizovanému zločinu a teroristickým sítím je financováno z prostředků prestižního výzkumného a inovačního programu EU H2020.

TAKEDOWN bude vytvářet odpovědi na kriminální hrozby pomocí vícerozměrného přístupu zahrnujícího sociální, psychologické, ekonomické a kulturní aspekty, jakož i aktivity v oblasti prevence a přístupy odezvy.

Jako součást empirického výzkumu TAKEDOWN zahájí evropskou veřejnou diskusi mezi praktiky (tj.: experty a pracovníky, kteří se v rámci své odbornosti a praxe problematikou zabývají) za účelem pochopení dimenzí organizovaného zločinu a teroristických sítí a následného vytvoření efektivních a účinných bezpečnostních řešení a praktických nástrojů pro praktiky v první linii a profesionály.

Rádi bychom přizvali evropské praktiky ze všech oblastí souvisejících s organizovaným zločinem a terorismem k účasti v tomto průzkumu. Vyplnění trvá pouze několik minut, během nichž budete požádáni o zodpovězení sady obecných otázek, které nejsou určeny k řešení okolností konkrétních jednotlivců či subjektů, ale k pochopení dimenzí organizované trestné činnosti a teroristických sítí s cílem vytvořit efektivní a účinná bezpečnostní řešení pro praktiky v první linii a profesionály.

Velice bychom ocenili, pokud byste se rozhodl/a věnovat Váš čas zodpovězení otázek online průzkumu, který je dostupný zde:

https://mdxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1z89Rci6OTkdfZb

Prosím neváhejte šířit toto pozvání  i mezi další zainteresované odborníky působící v rámci Vaší organizace.

Více informací naleznete zde

 

@takedownproject

takedownproject.eu