Home » Aktuality » Kalibrační komora elektrochemických emisních čidel

Kalibrační komora elektrochemických emisních čidel

Projektová výuka nabízí ve studijních bakalářských a magisterských programech možnost  zapojení studentů do výzkumných i komerčních projektů, které jim umožní získat potřebné zkušenosti, které jsou vysoce oceňovány na trhu práce.