Home » Monografie vydané ústavem

Monografie vydané ústavem

Publikace můžete objednat zde.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 
2017  

Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Autor:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2017
 
2016  

Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků
Autor:
J. Kovanda a kol.
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2016
Počet stran:
242
ISBN:
978-80-01-05893-0
 
2015  

Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2015
Počet stran:
186
ISBN:
978-80-01-05792-6

Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Autor:
V. Jirovský
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2015
ISBN:
978-80-01-05844-2

Selected Risks of Business Processes ( sborník z konference Děčín) – CD
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2015
Počet stran:
125
ISBN:
978-80-01-05831-2

Úvod do optoelektroniky
Autor:
J. Procházka
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2015
Počet stran:
151
ISBN:
978-80-01-05796-4
 
2014  

Boj proti trerorismu – Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2014
Počet stran:
201
ISBN:
978-80-01-05568-7

Integrální bezpečnost zajišťuje optim. rozvoj životního prostředí
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2014
ISBN:
978-80-01-05480-2
Cena:
160Kč

Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2014
ISBN:
978-80-01-05599-1
Cena:
150Kč

Safety, security and privacy in enviromental monitoring systems
Autor:
V. Jirovský
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2014
Počet stran:
67
ISBN:
978-80-01-05478-9
 
2013  

Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Autor:
V. Jirovský
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-01-05254-9

Krizové řízení pro technické obory
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-01-05292-1

Rizika spojená s pohromami a inžen. postupy pro jejich zvládání
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2013
Cena:
160Kč

Study of Disasters and Disaster Management
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-01-05246-4
Cena:
130

Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktuy
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-01-05245-7
Cena:
160Kč
 
2012  

Bezpečnost kritické infrastruktury
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2012
Počet stran:
318
ISBN:
978-80-01-05103-0

Člověk a přírodní katastrofy I.část Historia magistra Vitae
Autor:
V. Soyková
Rok vydání:
2012
ISBN:
978-80-01-04922-8
Cena:
60Kč

Vedení a rozvoj lidských zdrojů
Autor:
V. Soyková
Rok vydání:
2012
ISBN:
978-80-01-04845-0
Cena:
120kč
 
2011  

Analýza a řízení rizik
Autor:
D. Procházková
Vydavatel:
České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání:
2011
Počet stran:
405
Cena:
390Kč

Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Autor:
D. Procházková
Rok vydání:
2011
Počet stran:
369
ISBN:
978-80-01-04842-9

Ochrana osob a majetku
Autor:
D. Procházková
Rok vydání:
2011
Počet stran:
301
ISBN:
978-80-01-04843-6

Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Autor:
D. Procházková
Rok vydání:
2011
Počet stran:
483
ISBN:
978-80-01-04844-3