Home » MQTT klient pro zpracování dat z měřicích jednotek

MQTT klient pro zpracování dat z měřicích jednotek

MQTT klient pro zpracování je aplikace napsaná v jazyce C, která je pomocí MQTT protokolu připojená k serveru (tzv. MQTT broker) a získává od něj zprávy všech zařízení, zaregistrovaných k danému kanálu.

MQTT je otevřený síťový protokol OASIS, který umožňuje přenos zpráv mezi zařízeními. Protokol obvykle běží přes TCP/IP. Jakýkoliv síťový protokol, který poskytuje bezzstrátové obousměrné připojení, však může podporovat MQTT. V našich projektech využíváme tuto technologii pro přenos dat ze měřicích jednotek pomocí LoraWAN (představuje komunikaci mezi GW a síťovým serverem).
Skript se zaregistruje na předdefinovaný kanál a obsluhuje přijaté zprávy z různých jednotek (AirTracker, Meteo a CO2 jednotky). Naměřené hodnoty v případě potřeby přepočítá, zaloguje a následně přeposílá do databáze, která pak umožňuje přístup k jednotlivým datům.

Zdrojový kód je ke stažení zde.