Komerčně nabízené produkty[:en]Commercial Products

[su_tabs]

[su_tab title=“Produkty ke komercializaci„]

Tyto produkty jsou výsledky výzkumné činnosti ústavu určené ke komercionalizaci.

Měření kvality životního prostředí

Systém Airtracker poskytuje ucelené řešení pro online orientační měření znečištění ovzduší a hluku. Obsahuje samostatnou senzorickou jednotku, bezdrátové komunikační rozhraní a patentovaný napájecí systém schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení. Systém Airtracker dotváří webové rozhraní pro vizualizaci a analýzu online i historických dat. Díky těmto unikátním vlastnostem může Airtracker tvořit prvek kontinuálního sledování v problematických lokalitách a sloužit jako podpora rozhodování pro zavádění opatření.

[su_row class=“pk_su_row“]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Airtracker“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#air_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“air_popis“ text_align=“left“]

AirTracker – senzorická jednotka pro online měření kvality životního prostředí

Systém Airtracker poskytuje ucelené řešení pro online orientační měření znečištění ovzduší a hluku. Obsahuje samostatnou senzorickou jednotku, bezdrátové komunikační rozhraní a patentovaný napájecí systém schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení. Systém Airtracker dotváří webové rozhraní pro vizualizaci a analýzu online i historických dat. Díky těmto unikátním vlastnostem může Airtracker tvořit prvek kontinuálního sledování v problematických lokalitách a sloužit jako podpora rozhodování pro zavádění opatření.
sdfdsg[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“air_parametry“ text_align=“left“]

Měřené veličiny

Prachové částice PM1
Prachové částice PM2,5
Prachové částice PM10
Akustický hluk 10 min. průměr (50-120 dBSPL)
Akustický hluk 10 min. maximum (50-120 dBSPL)
Těkavé organické látky / VOC (0-1000 ppb )
Volitelně: CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“AirTracker Meteo“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#air_meteo_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“air_meteo_popis“ text_align=“left“]

AirTracker Meteo – Meteo stanice pro určení rozptylových podmínek

Zaznamenává meteorologická data jsou důležitá pro určení rozptylových podmínek a směru šíření emisí a prachových částic
Analýza historických stavů a predikce šíření
Vychází ze stejných základů jako AirTracker, obsahuje sadu senzorů pro měření rozptylových podmínek
Spolu s jednotkou AirTracker tvoří komplexní systém pro senzorické sítě měření kvality ovzduší
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“air_meteo_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

Relativní vlhkost vzduchu (0 až 100 %), přesnost 3%)
Teplota vzduchu (-40 až 85°C, přesnost 1°C )
Tlak vzduchu (300 až 1100 hPa, přesnost 1 hPa)
Směr větru (rozlišení 22.5°, přesnost 11.25°C)*
Rychlost větru (0 až 55 m/s, přesnost 0.05 m/s)*
Napájení 18 – 250 V /50 Hz
Napájení zálohované vestavěným akumulátorem
Patentovaný systém napájení ze sítě veřejného osvětlení pro rozsáhlé instalace na sloupy veřejného osvětlení
*minimální rychlost větru pro měření je 1.4 m/s
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Hlukový senzor“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#hluk_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“hluk_popis“ text_align=“left“]

Hlukový senzor – jednoduchá integrace, kalibrované řešení

Při integraci do senzorické jednotky AirTracker sleduje a poskytuje vysoce přesná kalibrovaná data o hladině hluku on-line.
[/su_lightbox_content]
[su_lightbox_content id=“hluk_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

Maximální hladina hluku* 50- 100 dB(A) SPL
Průměrná hladina hluku* 50- 100 dB(A) SPL
*pro každý interval čtení je spočítáno maximum a průměrná hodnota hladiny hluku
Časové váhování výpočtu RMS 1s (režim SLOW)
Přesnost měření +-1dB(A) SPL
Každý senzor je kalibrován
Napájecí napětí 4- 13 V DC
Spotřeba 40 mA
SPI rozhraní s 3.3 V logikou
Pouzdro uzpůsobeno pro venkovní instalaci
Systém instalace pomocí průchodek
Stínění pro zajištění minima rušení analogové části
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“CO2 senzor“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#co2_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“co2_popis“ text_align=“left“]

CO² senzor – zařízení pro monitoring kvality vnitřního ovzduší (indoor)

Monitoruje koncentraci CO²
Obsahuje senzory pro měření teploty a atmosférického tlaku
Konektivitu obstarává síť SigFox
Historická i on-line data jsou k dispozici na webovém rozhraní.
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“co2_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

C0² v rozsazích 0-2000 ppm, 0-5000 ppm přesnost měření CO² ±50 ppm nebo +/- 3%, nelinearita < 1% z celého rozsahu
Teplota v rozsahu +10°C až +45°C s přesností ±0.5°C, (max. rozsah -55°C to +125°C přesnost 2°C)
Atmosférický tlak v rozsahu 300 až 1200 mbar, přesnost 1 mbar, rozlišení 0,024 mbar
Přímá kontrola překročení limitů pomocí LED
SigFox bezdrátové rozehraní pro zasílání dat a monitoring
Napájecí napětí 170 až 250 V AC
Spotřeba 3 W
Pouzdro pro indoor umístění
Rozměry 80 x 60 mm
Přímá instalace do elektrické zásuvky
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[/su_row]

[su_row class=“pk_su_row“]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“K4″ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#k4_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“k4_popis“ text_align=“left“]

Regulátor 1/4hodinového maxima.

Udržení odběru elektrické energie v mezích, daných smlouvou s dodavatelem el. energie. Ve smlouvě se odběratel zavazuje, že jeho odběr el. energie se bude držet v předepsaných mezích. V případě překročení mezí je odběratel sankciován.
Výhodou takové smlouvy je podstatně nižší cena 1kWh. Je definovaná jak horní tak dolní mez.
– web GUI

Regulátor zeleného bonusu je regulátor spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou.

maximalizovat naší spotřebu námi vyrobené el. energie
minimalizovat spotřebu el. energie z veřejné distribuční sítě
web GUI
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“k4_parametry“ text_align=“left“]
????
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″ style=“float:left;“]

[su_box title=“GUI“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#gui_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“gui_popis“ text_align=“left“]

GUI – grafické uživatelské rozhraní

Webová aplikace umožnuje přehledné zobrazeni aktuálních i historických naměřených dat.
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“gui_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

Použité technologie: PgSQL, PHP, JavaScript
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]
[/su_row]

[su_divider top=“no“ divider_color=“#ddd“ size=“3″ margin=“35″]

Doprava

[su_row class=“pk_su_row“]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“CarScout“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#car_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“car_popis“ text_align=“left“]

CarScout – Logger CAN sběrnice s pokročilou GPS jednotkou

Záznam sběrnice CAN, digitálních i analogových vstupů
Je vybavena 100 Hz GPS pro trackování polohy vozidla
Senzory pro záznam dynamiky jízdy, zrychlení a natočení
Jednotka ukládá záznam na USD kartu
Snadno ovladtelná pomocí webového GUI po přípojení k integrované WiFi
Možnost připojení dalších jednotek „slave“
Záznam je časově synchronizovaný
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“car_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

3D akcelerometr ( ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g)
3D gyroskop ( ±250 / ±500 / ±200 dps)
3D magnetometr ( ±1000 μT)
4 analogové vstupy (max. 15 V)4 digitální vstupy (max. 15 V)
GNSS s obnovovací frekvencí 100 Hz
CAN (max 1 Mbit/s), LIN
Vestavěný li-Ion akumulátor (1100 mAh)GSM modem
WiFi AP pro komunikaci s PC a připojení SLAVE jednotek
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“DSRC/LTE pro V2X“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#dsrc_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“dsrc_popis“ text_align=“left“]

Jednotka pro komunikaci DSRC/LTE pro V2X

Moderní systémy ve vozidlech, kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS), jsou založeny na komunikaci mezi samotnými vozidly (V2V) nebo mezi vozidly a infrastrukturou. Jednou z nevýhod komunikace V2X je horší šíření signálu v městské zástavbě, což je dané použitou frekvencí 5,9 GHz, vyžadovanou standardem. Standard je nefunkční při silném obousměrném provozu, kdy se vozidla pohybují vyšší rychlostí, např. dálnice. V těchto případech se primárně počítá s komunikací založené na technologii DSRC 5,9 GHz (802.11p) a sekundárně LTE, což však zatím není prakticky nikde řešeno. Uvedená jednotka řeší tyto případy možností komunikace jak podle standardu DSRC, tak i LTE, kde je mnohem menší latence spojení.
Napájecí napětí zařízení: 12V
Maximální spotřeba při zapojení všech jednotek a vysílání: 6W
Rozměr zařízení: 107×85 mm
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“dsrc_parametry“ text_align=“left“]

Hlavní parametry

DSRC komunikace:
Nosný kmitočet: 5,9 GHz
Šířka pásma 8,3 MHz
Výstupní impedance: 50 Ω
Komunikační protokol: IEEE 802.11p

LTE komunikace:
Provozní módy
Five-Band FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
Dual-Band TDD-LTE B38/B40
Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8
Dual-Band GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Rychlost přenosu
Uplink až 50 Mb/s,
Downlink až 100Mb/s
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Parkovací senzor“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#park_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“park_popis“ text_align=“left“]

Parkovací senzor pro „chytré“ parkoviště

Posílá informace o obsazenosti parkovacího místa při její změně
IoT technologie LoRa
Určený k zabudování do země
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“park_parametry“ text_align=“left“]
???
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[/su_row]

[su_divider top=“no“ divider_color=“#ddd“ size=“3″ margin=“35″]

Bezpečnostní aplikace

[su_row class=“pk_su_row“]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Galeo“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#galeo_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“galeo_popis“ text_align=“left“]

Galeo

Galeo je vysoce efektivní programové vybavení pro geolokaci. Můžete jej použít k zjištění geografické polohy IP adresy pomocí klasických nástrojů ping a traceroute https://www.egothor.org/product/galeo/
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“galeo_parametry“ text_align=“left“]

Galeo

Galeo je vysoce efektivní programové vybavení pro geolokaci. Můžete jej použít k zjištění geografické polohy IP adresy pomocí klasických nástrojů ping a traceroute
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Bobo“ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#bobo_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“bobo_popis“ text_align=“left“]

Bobo

Bobo je platforma pro běh a podporu distribuovaných crawlerů nebo virtuálních entit, umožňující spuštění libovolného počtu nezávislých crawlerů nebo spravovat neomezený počet virtuálních subjektů. https://www.egothor.org/project/bobo/
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“bobo_parametry“ text_align=“left“]

Bobo

Bobo je platforma pro běh a podporu distribuovaných crawlerů nebo virtuálních entit, umožňující spuštění libovolného počtu nezávislých crawlerů nebo spravovat neomezený počet virtuálních subjektů.
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[su_column size=“1/4″]

[su_box title=“Egothor2″ box_color=“#1a4267″]
[su_lightbox type=“inline“ src=“#egothor2_popis“][/su_lightbox]

[su_lightbox_content id=“egothor2_popis“ text_align=“left“]

Egothor2

Egothor2 je vysoce výkonný plnohodnotný full-textový vyhledávač napsaný kompletně v jazyce Java. https://www.egothor.org/product/egothor2
[/su_lightbox_content]

[su_lightbox_content id=“egothor2_parametry“ text_align=“left“]
Egothor2 je vysoce výkonný plnohodnotný full-textový vyhledávač napsaný kompletně v jazyce Java.
[/su_lightbox_content]

[/su_box]

[/su_column]

[/su_row]

[/su_tab]
[su_tab title=“Vybavení a služby laboratoře„]

[insert page=’prehled-zarizeni-laboratore‘ display=’content‘]

[/su_tab]
[/su_tabs][:en][su_tabs]

[su_tab title=“PROJECTS TO COMMERCIALIZATION„]

The extensive results achieved by UBTI in the implementation of research and development tasks are commercially usable in safety, transport, environmental protection and other areas. At present, the following results are ready for commercialization in UBTI.

AirTracker – Sensor Unit for Online Environmental Quality Measurement

Airtracker provides a comprehensive solution for on-line measurement of air and noise pollution. It includes a separate sensor unit, a wireless communication interface and a patented power system capable of uninterrupted operation from a public lighting network. Airtracker complements the web interface for visualizing and analyzing both online and historical data. Thanks to these unique features, Airtracker can be a component of continuous tracking in problematic locations and serve as support for decision-making for implementation

Product list AirTracker

 • Measured quantities:
 • PM1 dust particles
 • PM2,5 dust particles
 • PM10 dust particles
 • Acoustic noise 10 min. Average (50-120 dBSPL)
 • Acoustic noise 10 min. maximum (50-120 dBSPL)
 • Volatile Organic Compounds / VOC (0-1000 ppb)
 • Optional: CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2

 

AirTracker Meteo – Weather station for determining scattering conditions

Meteorological data are important for determining dispersion conditions and spreading of emissions and dust particles. They are also essential for analyzing historical states and prediction of spreading. The AirTracker Meteo unit is based on the same foundations as AirTRacker, but it brings a set of sensors to measure scatter conditions and thus forms together with the AirTracker unit a comprehensive system for sensory networks for air quality measurement

Product list AirTracker Meteo

Main Paramaters

 • Relative humidity (0 to 100%), accuracy 3%)
 • Air temperature (-40 to 85 ° C, accuracy 1 ° C)
 • Air pressure (300 to 1100 hPa, accuracy 1 hPa)
 • Wind direction (resolution 22.5 °, accuracy 11.25 ° C) *
 • Wind speed (0 to 55 m / s, accuracy 0.05 m / s) *
 • Power supply 18-250 V / 50 Hz
 • Power backed by a built-in battery
 • Patented power system from the public lighting network for extensive installation on public lighting columns

* The minimum wind speed for the measurement is 1.4 m / s

 

 

Noise sensor – simple integration, calibrated solution

Noise is a common problem in industrial sites and urban agglomerations. Human health is negatively affected by long-term exposure to noise. Ensuring long-term certified measurement is usually difficult. The Noise Sensor is a solution that can monitor and integrate sensing units online with highly accurate, calibrated noise levels.

Product list Noise sensor

Main Parameters

 • Maximum noise level 50-100 dB (A) SPL
 • Average noise level 50-100 dB (A) SPL
 • The averaging time given by the data reading interval
 • Measurement accuracy + -1dB (A) SPL
 • Each sensor is calibrated
 • Supply voltage 4- 1 3 V DC
 • SPI Interface with 3.3 V logic
 • Housing adapted for outdoor installation
 • Grubbing installation system
 • Shielding to ensure minimal interference to the analogue part

 

CO2 sensor – Indoor air quality monitoring

Most of our lives take place indoors, so it is important to pay attention
to this environment, whether we are learning, working or sleeping. The CO2
sensor monitors the CO2 concentration, associated with loss of
concentration and increased fatigue. The device also includes sensors for
measuring temperature and atmospheric pressure. Connectivity is provided by
the SigFox network. Historical and on-line data are available via web
interface.

Product list CO2 sensor

Main Parameters

 • CO2 in the ranges 0-2000 ppm, 0-5000 ppm CO2 measurement accuracy ± 50 ppm or +/- 3%, nonlinearity <1% of the whole range
 • Temperature in the range + 10 ° C to + 45 ° C with an accuracy of ± 0.5 °
  C, (max. Range -55 ° C to + 125 ° C accuracy 2 ° C)
 • Atmospheric pressure in the range of 300 to 1200 mbar, accuracy 1 mbar,
  resolution 0.024 mbar
 • Direct control of exceeding limits by LED
 • SigFox wireless interface for data transmission and monitoring
 • Supply voltage 170 to 250 V AC
 • Consumption 3 W
 • Case for indoor placement
 • Dimensions 80 x 60 mm
 • Direct installation into an electrical outlet

CAN bus logger with advanced GPS unit

The CarScout unit can record CAN bus, digital and analog inputs and is equipped with 50 Hz GPS for tracking the position of the vehicle. Unit includes sensors for recording of driving dynamics, acceleration and rotation. The recordings are stored on a micro SD card and can be easily controlled using a web-based GUI. Slave units can be connected via integrated WiFi. All records are time synchronized.

CarScout Product sheet

Main parameters

 • 3D accelerometer ( ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g)
 • 3D gyroscope ( ±250 / ±500 / ±200 dps)
 • 3D magnetometer ( ±1000 μT)
 • 4 analog inputs (max. 15 V)
 • 4 digital inputs (max. 15 V)
 • GNSS with 100Hz refresh rate
 • CAN (max 1 Mbit/s), LIN
 • Built-in li-Ion battery (1100 mAh)
 • GSM modem
 • WiFi AP for communication with PC and connection of SLAVE units

 

 • Sensor network compatible with „“ the Internet of Things „“, suitable for a wide range of uses in safety, traffic and environmental domains
 • various types of sensors
 • Internet IP geolocation system
 • electronic devices for smart energy grids and networks
 • equipment and solutions applicable in toll systems

[/su_tab]
[su_tab title=“Laboratory products and services„]

[insert page=’prehled-zarizeni-laboratore‘ display=’content‘]

[/su_tab]
[/su_tabs]