Senzorická síť

Senzorická síť, vyvinutá Ústavem, pokrývá celý informační tok od jednotlivých senzorů přes datové úložiště až po vizualizaci a možné aplikace třetích stran. Je snadno škálovatelná a její topologie umožňuje ekonomicky efektivně pokrývat i rozsáhlá území, a to z celostního hlediska, neboť rozmístěně senzory mohou být zaměřené na environmentální, dopravní, bezpečnostní nebo jinou problematiku.sensoricka_sit_topologie

Topologie sítě je tvořena následující komponentami:

  1. Web server – rozhraní pro komunikaci a vizualizaci dat pro různé skupiny uživatelů sítě (veřejnost, dopravní policie, účastníci provozu, apod.)
  2. Proxy server – na úrovni proxy serveru je realizována interoperabilita dat ze senzorické sítě s daty z jiných senzorických sítí, z měření ČHMÚ a se systémem GEOSS. Interoperabilita může být zajišťována pomocí různých rozhraní, základní rozhraní je na bázi jazyka SensorML (varianta XML specificky definovaná pro data měřená senzory). V roce 2014 pracovní skupina pro vizualizaci definovala a vyvíjela API, které umožní třetím stranám nejen získávat data ze sítě, ale případně i vyvíjet vlastní aplikace
  3. Dopravně-environmentální databáze, zatím na bázi SQL, v budoucnu v souvislosti s objemem měřených dat bude zapotřebí uvažovat o jiném databázovém modelu
  4. Master node – hlavní, víceúčelová jednotka vytvářené senzorické sítě, integrující různé typy senzorů, GSM/GPRS modul, GPS modul, datové úložiště, komunikující se serverem pomocí GSM brány. Tato hlavní jednotka může provádět datovou fúzi.
  5. Slave node – podřízená jednoúčelová jednotka, komunikující bezdrátově (na bázi 802.15.4) pouze s nadřízeným Master nodem.
  6. Mobile node – mobilní jednotky, které mohou komunikovat s uzly v síti
  7. Speciálním případem mobilních jednotek jsou tzv. „bodyware“ jednotky, které mohou využít komunikačních možností chytrých telefonů, poskytovaných GSM operátory.