Home » Aktuality » Vystudujete u nás bakalářský studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BEZ)

Vystudujete u nás bakalářský studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BEZ)

Doprava a dopravní procesy jsou stále více ovlivňovány informatikou a elektronikou stejně, jako jsou informační systémy formovány požadavky na stále se zvyšující mobility obyvatelstva a zboží. Pozornost je zejména věnována praktickým aplikacím spojeným se zajištěním systémové bezpečnosti a odhalováním nebezpečných stavů. Součástí oboru je znalost jak krizového řízení a řešení krizových stavů tak i nezbytné přehledové znalosti z oblasti dopravy, informačních technologií a telekomunikací. S tím se pojí nezbytné pensum znalostí z podpůrných oblastí, ať již v technologické či humanitní oblasti. Studium je rovněž zaměřeno na znalost zákonných a technických předpisů včetně metod jejich prezentace uživatelům dopravní, informačních a technologických systémů.


Cílem oboru je poskytnout odpovídající bakalářské vzdělání v oblasti užití a provozu systémů zaměřených na zajištění obecné bezpečnosti v dopravě
a s ní nezbytně propojených informačních a telekomunikačních technologií tak, aby jejich účinnost byla nejvyšší při zachování minimálních negativních vlivů na okolí. Absolventi bakalářského studia získají základní poznatky v oblasti aplikace systémových bezpečnostních opatření v sociotechnických systémech, tedy systémech, kde se výrazně prolíná samostatné rozhodování člověka za použití vyspělé technologie. Absolventi studia se v praxi uplatní jako bezpečnostní operátoři nebo při plnění odborných bezpečnostních opatření. Nezanedbatelnou úlohu sehrají při praktické implementaci bezpečnostních systémů, organizaci a školení pracovníků a občanů. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru se absolventi mohou uplatnit i v komerčních společnostech, a to nejen u výrobců vozidel či v oblasti využití bezpečnostních technologií v dopravě nebo informačních a telekomunikačních technologií.

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT
Podrobné informace o přijímacím řízení

Aktuální studentské projekty BEZ

 • Akustické senzory pro monitorování hluku
 • Autonomní vozidla v pozemní dopravě
 • Bezpečnost informace a IT sítí
 • Bezpečnostní rizika v prostředí sociálních sítí
 • Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech
 • Hacking
 • Identifikace rizik
 • Jednoúčelové stroje a zařízení
 • Komunikace mezi vozidly
 • Pokročilé technologie a nové sociální jevy
 • Pokročilé technologie a právo
 • Přeprava nebezpečných látek
 • Senzory, senzorická pole a jejich aplikace
 • Simulace provozu
 • Smart City a internet věcí
 • Systémy aktivní bezpečnosti a interakce vozidel
 • Systémy integrované bezpečnosti vozidel
 • Systémy pasivní bezpečnosti vozidel
 • Trestné činy a přestupky v dopravě