Home » Software

Software

GaugeMeter – JavaScriptový portlet pro grafické zobrazování posledních naměřených hodnot na vybraných senzorech


Javascriptový portlet
Obsahuje komplexní řešení pro zobrazení grafu naměřených hodnot
Možnost vložení na jakoukoliv HTML stránku
Možnost personifikace stylů
Ready-to-use řešení
Není potřeba žádná instalace
Stačí pouze nastavit přístupové údaje a identifikaci senzoru
Může zobrazovat data naměřená jednotkami AirTracker, Meteo nebo CO2 senzor
Možnost natavit si počet posledních zobrazených hodnot
Historická i on-line data jsou zároveň k dispozici na webovém rozhraní

Produktový list GaugeMeter

Produktový list GaugeMeter (anglická verze)

Použité technologie: JavaScript, CSS

Detailnější popis jednotlivých souborů a příklad je zde.

 

MQTT klient pro zpracování dat z měřicích jednotek

MQTT klient pro zpracování je aplikace napsaná v jazyce C, která je pomocí MQTT protokolu připojená k serveru (tzv. MQTT broker) a získává od něj zprávy všech zařízení, zaregistrovaných k danému kanálu.

MQTT je otevřený síťový protokol OASIS, který umožňuje přenos zpráv mezi zařízeními. Protokol obvykle běží přes TCP/IP. Jakýkoliv síťový protokol, který poskytuje bezzstrátové obousměrné připojení, však může podporovat MQTT. V našich projektech využíváme tuto technologii pro přenos dat ze měřicích jednotek pomocí LoraWAN (představuje komunikaci mezi GW a síťovým serverem).
Skript se zaregistruje na předdefinovaný kanál a obsluhuje přijaté zprávy z různých jednotek (AirTracker, Meteo a CO2 jednotky). Naměřené hodnoty v případě potřeby přepočítá, zaloguje a následně přeposílá do databáze, která pak umožňuje přístup k jednotlivým datům.

Zdrojový kód je ke stažení zde.

 

Simulační software pro Izolátory

Aplikace Izolátory vznikla z důvodu detekce možného zdroje korony v předem definovaném poli izolátorů. Je součástí projektu Izolátory vedeného Ústavem bezpečnostních technologií a inženýřství (Fakulta dopravní, ČVUT).

Aplikace Izolátory je určena pro operační systém Windows 10. Je psána v C#, využívá .NET Framework v. 4.6.1.

Aplikaci není nutné instalovat, stačí stáhnout archiv izolatory.zip, rozbalit jej a pustit soubor Insulators.exe. V podadresáři doc je programátorská dokumentace pro projekt Izolátory.

V archivu izolatory.zip je kromě spustitelného souboru Insulators.exe také manuál, programátorská dokumentace a vzorové vstupní a výstupní soubory pro načítaní pozic izolátorů (pro simulaci jednotlivých zdrojů korony) a pozic izolátorů a naměřených hodnot na mikrofonech (pro vyhledávání zdroje korony) a adresář s programátorskou dokumentací.