Home » Monografie vydané Ústavem » Strategické řízení bezpečnosti území a organizace

Strategické řízení bezpečnosti území a organizace

Autor:

D. Procházková


Rok vydání: 2011
Počet stran: 483
ISBN: 978-80-01-04844-3

Kniha vychází ze současného poznání a zabývá se aspekty, které jsou dle
současných poznatků důležité pro bezpečný svět s udržitelným rozvojem, a které
sleduje OSN, EU a většina vyspělých států. Proto se neorientuje jen na jeden
chráněný zájem, a to životy a zdraví lidí či jen životní prostředí nebo jen stát, jak to
činí většina současných českých prací z předmětné oblasti, ale sleduje celý
komplex chráněných zájmů v systémovém pojetí, protože na základě dnešních
znalostí a zkušeností hlavní priority, kterými jsou životy a zdraví lidí lze ochránit
jen tehdy, když životní prostředí a klima v lidské společnosti jsou kvalitní a když je
k dispozici potenciál k ochraně a dalšímu rozvoji, tj. majetek, základní technologie
a základní infrastruktury. Strategické řízení se zaměřuje na dlouhodobou
udržitelnost. Jeho cílem je integrita systémů, protože systémové služby podporují
život podporující funkce. Považuje člověka za součást systému, integruje lidskou
činnost s ochranou přírodního prostředí a reaguje citlivě na potřeby lidí v kontextu
ekosystémů.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.