Home » Monografie vydané Ústavem » Úvod do optoelektroniky

Úvod do optoelektroniky

Autor:

J. Procházka


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 151
ISBN: 978-80-01-05796-4

Úvod do optoelektroniky uvádí dosavadní znalosti optiky a elektroniky ve
vzájemné souvislosti. K nutnému výkladu používá matematického aparátu
obvyklého ve fyzikální elektronice. Základní popis optoelektronických jevů se
demonstruje na Maxwell-Boltzmanově rovnici pro transport elektromagnetického
náboje látkou. Při výkladu jevů založených na principech kvantové optiky se
používá Schrӧdingerovy rovnice. Výklad optoelektronických jevů a aplikací je
rozdělen do šesti kapitol, které popisují daná témata v zásadě ve dvou okruzích –
optiky a elektroniky.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.