Home » Aktuality » doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. – Sto sekund

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. – Sto sekund

JirovskyAmeričtí atomoví vědci uveřejňují každý leden na symbolických hodinách na chicagské‘ univerzitě pravděpodobnost globální katastrofy. Letos nastavili odhad na sto sekund do půlnoci „dne posledního soudu“.

Vše začalo v roce 1947, kdy si vědci uvědomili, že jaderná zbraň, kterou sestrojili, má potenciál zahubit lidstvo. I když od té doby se svět výrazně změnil, tradiční pohled na vyhlazení celé populace nukleární válkou zůstává. Je však silně ovlivněn politikou a mírně modifikován populárními hrozba-mi, jako je klimatická změna nebo počítačové viry.

Posouvatelé hodin posledního soudu si zřejmě však neuvědomili, že skutečná hrozba se skrývá zcela jinde – v nově vyvíjených počítačových technologiích, které pomalu, s podporou IT marketingu a za nadšeného potlesku diletantů, zcela mění charakter lidské společnosti.

Elon Musk varoval na konferenci v Austinu: „Pamatujte na má slova, umělá inteligence je mnohem nebezpečnější než atomové zbraně“

Rok předtím vyslovil podobné varování fyzik Stephen Hawking na konferenci v Lisabonu: „Pokud se nenaučíme, jak se připravit na potenciální rizika a jak se jim vyhnout, umělá inteligence může být nejhorší událostí v historii naší civilizace.“

Jindy tak konzervativní Evropská komise vydala v minulém roce Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci. I české ministerstvo vnitra, budiž pochváleno, vypsalo v rámci bezpečnostního výzkumu hlavní okruh s názvem „Příprava na společenské dopady a výzvy spojené s nasazováním umělé inteligence ve společnosti“. A výsledek – žádný projekt do tohoto okruhu nebyl vybrán! A to i přesto, že nabídky byly i od tak elitních institucí jako Akademie věd ČR nebo univerzity.

Ale zpozdilý zpravodaj, který informoval výběrovou komisi o obsahu projektu, se vyjádřil v příkrém rozporu s oponenty i zbytkem světa, že projekt „nepřekračuje rozsah ani obsah běžné analytické činnosti v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu“. Velmi prestižní důležitý hlavní okruh tak rychle zlikvidoval…

Kvůli němu se v naší malé České republice asi nedozvíme, zda nám opravdu zbývá pouze těch sto sekund. Osobně jsem přesvědčen, že to bude to delší a že si toho ani nevšimneme. Možná za sto let, až umělá inteligence převezme lidské činnosti a plíživě odsoudí lidstvo ke šťastnému vymírání. Ale to už bude pozdě. Každé ráno Sóma a konec civilizace s úsměvem podle Huxleyho.

Deník Právo

str. 6 v části „Publicistika“.