Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality

Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality

Cílem řešení projektu je posílení bezpečnostní situace v realizaci výběru, sběru, prohledávání a modelování ve velkých objemech dat a lokalizace zájmového subjektu páchajícího v počítačové síti internet trestnou činnost. Řešením projektu má být dosaženo těchto dílčích cílů:

  • vytvoření zájmového skeneru s možností definování zájmových oblastí
  • vytvoření systému k masivnímu grabbování URI ve variabilním rozsahu
  • vytvoření analyzátoru obsahu včetně funkcionality dolování informací, s cílem nalézt souvislosti, korelace a vazby mezi nashromážděnými daty a poskytnout podklady pro další cílené analýzy
  • automatizace lokalizace cílového subjektu ve virtuálním prostředí cíle Internet a cílená analýza veškerých dostupných a vyžádaných dat za účelem zjištění jeho skutečného umístění
  • systém pro využití výstupu převzatého obsahu incidentu v síti internet, jejich analýza a automatizace návrhu opatření s ohledem na neexistující poznatky.