Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích. Dvojí řád vyvíjených inovací pro bezprostředně aplikovatelný výstup nebo podklad pro následný vývoj. Využití znalostní databáze jako integrujícího prvku komplexního tématu a širokého týmu.

Cílem jsou inovace v konstrukci vozidel, hnacích jednotek a prvotních výkonových zdrojů pro

  • snížení spotřeby fosilních paliv a emisí CO2 – o 5%/5 let do r. 2015 s následně 2019 pro pohon spalovacími motory a nejméně o 50% pro spalovací motory na obnovitelná paliva nebo elektromobily (ve smyslu WTW) do r. 2017,
  • emisní parametry (EURO 6+) do r. 2015,
  • maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy pro zákazníky různého věku a zvyklostí, zajišťující prodejnost v etapách do r. 2015 a do r. 2017
  • pružné přizpůsobení proměnlivým požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly s ohledem na reálnou spotřebu TTW, emise a integrovanou bezpečnost do r. 2017
  • konkurenceschopnost i na rozvojových trzích (vhodný poměr cena/užitná hodnota) do r. 2017.

Inovace spočívají ve dvou úrovních, jakožto bezprostředně aplikovatelný výstup nebo podklad pro následný experimentální vývoj.

V souladu se strategií průmyslových partnerů jsou dílčí cíle orientovány na další zvyšování kompaktnosti hnacích jednotek (podle stupně inovace 2015 a 2017), lehkou stavbu karosérií (2017), použití alternativních paliv obnovitelných i nekonvenčních pro spalovací motory (2015) i elektrické pohony včetně hybridních (2017), integrované prediktivní a adaptivní řízení vozidel (podle stupně inovace 2015 a 2017), větší podíl informačních technologií v levných vozech a zlepšenou bezpečnost vozidel (2017).

Základem rychlého a účinného řešení těchto problémů je výzkum prostředků pro integrované použití modelování simulacemi a experimenty spojenými se systematickým využitím předešlých zkušeností. Proto jsou dalšími dílčími cíli vytváření VaV nástrojů (metod simulace o různé úrovni i experimentů a metod ukládání dat i znalostí – 2015 a 2017), jejich ověřování při krátkodobě orientovaném experimentálním vývoji, přinášejícím kromě toho okamžitě realizace výrobků (první 2014), a jejich aplikace pro strategický aplikovaný výzkum inovativních konceptů budoucích vozidel (2017).