Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy

Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy

Prototyp zařízení, který byl následně testován v laboratorních podmínkách s využitím testovací metodiky EHK 129. Byly testovány různé sendvičové konstrukce a úhly rozevření opěrky

Prototyp zařízení, který byl následně testován v laboratorních podmínkách s využitím testovací metodiky EHK 129. Byly testovány různé sendvičové konstrukce a úhly rozevření opěrky

V rámci projektu InovaSEED, IA 05 bylo ověřeno speciální zařízení určené zejména pro výše uvedenou skupinu dětských pasažérů.

Integrovatelná opěrka hlavy je unikátním pasivně-bezpečnostním prvkem, sloužícím k ochraně dětských pasažérů motorových vozidel ve věku 9 – 12 let a poskytuje maximální možnou ochranu hlavy a krční páteře dítěte při co nejvyšší míře ergonomie. Návrh konstrukce je koncipován tak, aby výměnu za stávající opěrku ve vozidle bylo možno provést co nejjednodušeji přímo uživatelem. Podstata technického řešení spočívá v opěrce z energii pohlcujícího materiálu opatřené postranními chrániči hlavy, která je na spodní straně opatřena vzpěrami, umístitelnými do stávajících otvorů na zadních sedadlech vozidla.

Sendvičové konstrukce a úhly rozevření opěrky byly průběžně optimalizovány na základě naměřených hodnost zrychlení v hlavě a hrudníku figuríny.

Sendvičové konstrukce a úhly rozevření opěrky byly průběžně optimalizovány na základě naměřených hodnost zrychlení v hlavě a hrudníku figuríny.

Pro maximální účinnost je třeba zařízení doplnit použitím konvenčních bezpečnostních pásů, případně podsedákem. Jedná se o technicky a konstrukčně jednoduché řešení, které bude svojí cenou snadno dostupné uživateli.

Na základě již existujícího užitného vzoru č. 21980 byl vyroben prototyp speciálně upravené opěrky hlavy jako komponenty dětského zádržného systému (DZS), která by měla značnou měrou redukovat možná poranění dětských pasažéru při dopravních nehodách. Ověření účinnosti bylo provedeno pomocí reálných testů (sled-testy ve Zkušebně pasivní bezpečnosti a testy s reálnými vozidly) a ověřeno výpočty a simulacemi. Pro crash testy měl projektový tým přislíbenu součinnost Škoda Auto a.s. ve formě poskytnutí vozidel zdarma.