Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » ISOLATOR – Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav

ISOLATOR – Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav

Projekt se zaměřuje na vývoj „smart“ technologie vycházející z konceptu IoT (Internet of Things, Internet věcí), pro celostní řešení problematiky bezpečnosti energetických soustav, které jsou jednou z nejdůležitějších součástí kritické infrastruktury. Hlavním cílem projektu je vytvoření senzorické sítě pro monitoring rozvodných soustav, pokrývající kompletní informační tok od návrhu speciálních elektrooptických senzorů až po přenos dat ze senzoru a jejich následné zpracování a vizualizaci informace.

Průběžné zprávy:

Pro licenci a další informace kontaktujte projektového manažera ústavu Ing. Andreje Pastorka pastoand@fd.cvut.cz