Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

Projekt se zabýval komplexním studiem hrozeb souvisejících s informatikou a výpočetní technikou a rozšiřováním jejího využívání v praxi. Předpokládaným výstupem jsou nejenom technologická řešení CSIRT a forenzních metod, ale i sociálně-psychologické a právní aspekty kyberprostoru.