Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

PROFIL A PROJEKTYVÝZKUMNÉ ZÁMĚRYSTUDENTSKÉ PROJEKTYKONTAKTY

Výzkumná skupina CYTHRES je zaměřena na bezpečnost kyberprostoru. Její aktivity se soustřeďují především na technologické aspekty kyberprostoru (zařízení, protokoly apod.) s návazností na sociální aspekty a právní problematiku. Skupina CYTHRES v současné době pracuje na projektech, které se mohou stát základem i pro spolupráci s jinými výzkumnými institucemi nebo podniky na národní i mezinárodní úrovni.

Schéma návrhu monitorovacího systému při využití výsledného algoritmu pro zkoumání zájmového jevu v prostředí sociální sítě Facebook.

Schéma návrhu monitorovacího systému při využití výsledného algoritmu pro zkoumání zájmového jevu v prostředí sociální sítě Facebook.

Schéma procesu geolokace IP adresy

Schéma procesu geolokace IP adresy

Schéma systému pro detekci internetové kriminality

Schéma systému pro detekci internetové kriminality

Vizualizační portál pro zobrazení dat ze senzorické sítě

Vizualizační portál pro zobrazení dat ze senzorické sítě

Výzkumné záměry skupiny CYTHRES se mohou realizovat i formou spolupráce s jinými výzkumnými institucemi nebo podniky na národní i mezinárodní úrovni.

  • Galeo je vysoce efektivní programové vybavení pro geolokaci. Můžete jej použít k zjištění geografické polohy IP adresy pomocí klasických nástrojů ping a traceroute
    https://www.egothor.org/product/galeo/
  • Bobo je platforma pro běh a podporu distribuovaných crawlerů nebo virtuálních entit, umožňující spuštění libovolného počtu nezávislých crawlerů nebo spravovat neomezený počet virtuálních subjektů.
    https://www.egothor.org/project/bobo/
Oblast zájmu skupiny CYTHRES je doplňována studentskými projekty v problematice bezpečnosti kyberprostoru a návazných témat, kde studenti buď tvoří ad hoc výzkumné týmy vedené zkušeným pedagogem, nebo jsou začleněni do výzkumných projektů skupiny CYTHRES.

Bakalářské

  • Hacking: Cílem projektu je analýza topologie sítí a jejich bezpečnostní audit. V rámci projektu se studenti seznámí s technikami pro průnik do zabezpečených sítí a budou obeznámeni s příslušnými obrannými prvky.
  • Mobilní aplikace: Cílem projektu je analýza zabezpečení mobilních aplikací a samotného nosného operačního systému chytrého mobilního telefonu. Primární platformou je Android.

Magisterské

  • Bezpečnost informace a IT sítí: sloučení a pokračování bakalářských projektů (viz výše)
6870002408_abf6b5b6a8_b