Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Bezpečnost kritických infrastruktur

Bezpečnost kritických infrastruktur

PROFIL A PROJEKTYVÝZKUMNÉ ZÁMĚRYSTUDENTSKÉ PROJEKTYKONTAKTY
Výzkumná skupina BEZKRIT se soustřeďuje na zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje území, důležitých objektů a infrastruktur způsobem řešení konkrétních problémů v reálných podmínkách. Cílem výzkumu jsou metody pro bezpečné systémy a jejich bezpečné okolí, tj. bezpečné území, bezpečnou komunitu, bezpečné objekty, bezpečné infrastruktury a další vybraná zařízení. Systematicky se proto provádí identifikace jevů, které působí zdravotní, sociální, ekonomické, technické a jiné problémy v lidském systému a dokumentace jejich dopadů. Hledají se způsoby řízení, které zajistí přijatelnou úroveň bezpečnosti sledovaných systémů, způsoby inženýrských řešení a jejich realizace v reálných podmínkách praxe.

Vše je založeno na kvalifikovaném vyjednávání s riziky předem a v reálném čase, tj. na aplikaci exaktních metod a nástrojů na tvorbu prognostických scénářů možného budoucího vývoje s cílem zajistit aplikaci proaktivního způsobu řízení a včasné řešení kritických problémů v reálných podmínkách při aplikaci současných znalostí a přístupů dobré inženýrské praxe.

Výzkumné projekty, na jejichž řešení se skupina podílí nebo podílela:

Organizace na místě zásahu při kritické situaci

Organizace na místě zásahu při kritické situaci

Schéma činnosti a spolupráce krizového štábu při nouzovém zásobování vodou

Schéma činnosti a spolupráce krizového štábu při nouzovém zásobování vodou

SGS – Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur

probíhá tvorba databáze selhání infrastruktur
5 článků v ČR, 5 článků v zahraničí
D. Prochazkova: Safety of complex technological facilities. ISBN: 978-3-659-74632-1. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2015, 244p. ID:200303845
D. Procházková: Bezpečnost složitých technologických systémů. ISBN: 978-80-01-05771-1. Praha: ČVUT 2015,208p.
D. Procházková, J. Procházka: Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín – připraveno do tisku

RPM1 – Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín

Kniha „D. Procházková, J. Procházka: Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín“ – připravená do tisku

RPM2 – Kvantová fyzika a optoelektronika

Kniha „J. Procházka: Úvod do optoelektroniky“ – 1 recenzní posudek dodán, druhý je v přípravě