Simulátor mýtné brány

Projekt Simulátor mýtné brány DSRC 5,8 GHz slouží k testování komunikace mezi  bránou a OBU jednotkou. Má za cíl vyhodnotit chování OBU jednotek v závislosti na okolním prostředí. Měřící zařízení se skládá z komplexního systému simulátorů mýtné brány, a umožňuje testovat až 24 OBU jednotek najednou, které dovoluje zrychlení testování a diferenční testy mezi jednotkami. Každá z OBU jednotek je navíc umístěna ve vlastní Faradayově kleci, který vylučuje vlivy okolního prostředí na testovanou jednotku.

Základem celého systému je měřící ústředna společnosti National Instrument cRio s měřícími moduly analogových a binárních signálů . Tato ústředna řídí celý systém měření přes síť Ethernet, do které jsou zapojeny všechny simulátory.

Simulátor se skládá z digitální části tvořené mikrokontrolérem PIC, který přijímá pokyny od měřící ústředny a řídí komunikaci s OBU jednotkou. Data nejdříve posílá do  FPGA čipu Altera Cyclone IV, který se stará o kódování dat do potřebného kódu a řízení vysílání jednotlivých zpráv do vysokofrekvenční  částí simulátoru,která je zpracovává v přenášený signál.  Zaznamenané výsledky testovací jednotka posílá měřící ústředně, která je ukládá do souborů a aktuální stavy zobrazuje na monitoru v programu NI LabView.