Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Sociální aspekty bezpečnosti

Sociální aspekty bezpečnosti

PROJEKTY SKUPINYVÝZKUMNÉ ZÁMĚRYSTUDENTSKÉ PROJEKTYKONTAKTY

Pracovní skupina svými výzkumnými aktivitami v oblasti bezpečnosti odpovídá na aktuální bezpečnostní otázky a požadavky  Evropské unie.  Strategie výzkumného týmu přitom vychází z idejí konceptu „global governance“, tj. zapojení různorodých aktérů bezpečnosti do řešení globálních bezpečnostních otázek. Participujeme takto na spolupráci nevládních organizací, států a mezinárodních organizací při vytváření globální bezpečnostní politiky. Projektové záměry a řešené projekty se etablují zejména v rovině externalizace vnitřních bezpečnostních problémů a internalizace vnějších bezpečnostních problémů, jejichž řešení vyžaduje takřka bezvýhradně mezinárodní  a interdisciplinární spolupráci zainteresovaných aktérů.

 

DERAD a TRAINING AID
K podpoře nadnárodních projektů soudní odborné přípravy v oblasti občanského trestního práva, základních práv a boje proti terorismu a radikalizaci směřují projekty DERAD a TRAINING AID. V rámci těchto projektů jsou navrženy školící balíčky vhodné pro prostředí e-learningu, které jsou výsledkem předchozího mapování a výzkumu na evropské úrovni a jsou propojeny s případovými studiemi s osvědčenými postupy.

Projekty jsou financovány  Generálním ředitelstvím pro spravedlnost (DG Justice) a Generálním ředitelstvím pro vnitřní záležitosti (DG Home) pod záštitou Italského ministerstva spravedlnosti.

https://www.agenformedia.com/international-projects/derad

https://www.agenformedia.com/international-projects/training-aid

              

 

TAKEDOWN
Organizovaný zločin a teroristické sítě (OC/TN) jsou pro Evropskou unii hlavní výzvou. K tomu, abychom mohli vyvinout lepší strategie pro boj s těmito hrozbami, potřebujeme hlubší pochopení těchto jevů. TAKEDOWN Professional Solution Platform se skládá z různých modulů a kombinuje znalostní materiály a digitální bezpečnostní řešení. Prostřednictvím informačního panelu jsou bezpečnostní odborníci vybavení rozsáhlou znalostní bází pro výběr vhodných postupů k řešení specifických problémů OC/TN.

Partneři projektu:

 

J-SAFE
J-SAFE je mezinárodní projekt založený na spolupráci 8 evropských partnerských institucí, financovaný z prostředků výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020, DG Justice. Jeho cílem je podpora vězeňského a probačního personálu napříč evropskými zeměmi. Projekt je zaměřen proti všem formám násilného extremismu a radikalizace ve vězeňství.

https://www.agenformedia.com/international-projects/j-safe

 

 

Předmětem zájmů výzkumného týmu jsou v současnosti specifické sociální jevy a procesy, které souvisejí se stávajícími či nově vznikajícími bezpečnostními hrozbami.  Při řešení odpovídajících výzkumných otázek se uplatňuje unikátní interdisciplinární přesah Ústavu. Úspěšné propojení metodologických přístupů sociologie a Informačních technologií umožnilo zaměřit výzkum primárně do prostředí kyberprostoru a zejména pak do oblasti sociálních sítí.

Know-how, získané při úspěšném řešení bezpečnostních projektů RADIKAL, ISDEP a TRANSVERSAL BRIDGES kvalifikuje skupinu jako špičkového a žádaného partnera pro evropské konsorciální projekty, zaměřené na interdisciplinární aspekty v rámci bezpečnostních výzev programu Horizon 2020, i speciálních grantů DG HOME a DG JUSTICE.

Výzkumná skupina nabízí studentům v rámci studentského projektu příležitosti zapojit se do zkoumání vybrané problematiky v prostředí kyberprostoru tak, aby svou prací přispěli k jejímu komplexnímu řešení s využitím širokých interdisciplinárních možností Ústavu. Studenti si mají možnost obohatit stávající metodologické dovednosti o metody sociálně vědního výzkumu.