Home » News » Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018

Bakalářské studiumMagisterské studium

Obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BEZ)

Bakalářské vzdělání v oblasti užití a provozu systémů zaměřených na zajištění obecné bezpečnosti v dopravě a s ní nezbytně propojených informačních a telekomunikačních technologií

Absolventi bakalářského studia získají základní poznatky v oblasti aplikace systémových bezpečnostních opatření v sociotechnických systémech, tedy systémech, kde se výrazně prolíná samostatné rozhodování člověka za použití vyspělé technologie.

Více informací o oboru

Předměty vyučované ústavem

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT

Podrobné informace o přijímacím řízení

Obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BT)

Magisterský obor s důrazem na bezpečností aspekty systémových procesů, a to zejména v oblasti dopravních informačních a telekomunikačních systémů.

Cílem oboru je poskytnout odpovídající vysokoškolské vzdělání v oblasti systémové implementace bezpečnostních aplikací v oblastech bezpečnosti dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a s tím spojené bezpečnosti informačních a telekomunikačních technologií.

Absolventi studia se v inženýrské praxi uplatní jako bezpečnostní manažeři firem, státních nebo veřejnoprávních institucí, kde se vyžaduje široký přehled v problematice a schopnost provázat znalosti z jednotlivých i velmi vzdálených vědních oborů.

Více informací o oboru

Předměty vyučované ústavem

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT

Podrobné informace o přijímacím řízení