Navigation

 

Úvod

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství zajišťuje výuku v povinných i povinně volitelných předmětech magisterského studia a v projektech magisterského studia na Fakultě dopravní v pěti hlavních problémových okruzích:

  • - bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů
  • - bezpečnost dopravních prostředků a cest
  • - základní bezpečnostní normy a postupy v uvedených oblastech
  • - bezpečnostní inženýrství
  • - navrhování a bezpečnostní analýza elektronických obvodů a soustav

Praktickými úkoly z oblasti informačních technologií a telekomunikací, jako je např. vývoj systémů, posuzování bezpečnosti a zranitelnosti systémů stávajících, bezpečnostní výzkum apod., se zabývá pracovní skupina Cythres.