Aktuality

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. – Sto sekund

Američtí atomoví vědci uveřejňují každý leden na symbolických hodinách na chicagské' univerzitě pravděpodobnost globální katastrofy. Letos nastavili odhad na sto sekund do půlnoci „dne posledního soudu“. Vše začalo v roce 1947, kdy si vědci uvědomili, že jaderná...

číst více

Jak Lovosice kontrolují ovzduší

Měsíčník PRO města a obce publikoval článek: jehož celý obsah si můžete zobrazit zde. 7. ročník, číslo 12 / 2021, uzávěrka 18. 11. 2021, vychází 6. 12. 2021 | Vydavatel © City PH Publishing, s. r. o., MK ČR E 21885 ISSN 2336-5838 PROmo...

číst více

Air Tracker – chytré měření kvality ovzduší

Měsíčník PRO města a obce publikoval článek: jehož celý obsah si můžete zobrazit zde. 7. ročník, číslo 11 / 2021, uzávěrka 16. 10. 2021, vychází 1. 11. 2021 | Vydavatel © City PH Publishing, s.r.o., MK ČR E 21885 ISSN 2336-5838 PROmo...

číst více

Václav Jirovský: Kybernetická společnost (8. 3. 2021)

Cyklus přednášek Informační pondělky se věnuje aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy a nových médií. V dnešním díle jsme se věnovali tématu informačním technologiím a jejímu vlivu na společnost. Přednášky pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví...

číst více

Kyberbezpečnost: Home office a vzdálené připojení

Reliant BroadCAST - nová diskusní platforma. Pozvání Kamily Černé do první diskuse v rámci Reliant BroadCAST přijali doc. Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze a pan Jaromír Tvrzník, odborník v oblasti...

číst více

Deset let Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. Zamyšlení nad deseti lety existence ústavu Program semináře k deseti letům existence ústavu konaného dne 31. ledna 2020 Trochu historie V  roce 2019 oslavil Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, ve zkratce K623, deset let své...

číst více

COUNCIL OF THE EU: DERAD PROJECT

We are extremely pleased to publish the “Draft Council Conclusions on preventing and combating radicalisation in prison and on dealing with terrorist and violent extremist offenders after released”, adopted by the General Secretariat of the Council of the European...

číst více