Home » Monografie vydané Ústavem

Monografie vydané Ústavem

Publikace můžete objednat zde.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
 
2017  
Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Autor: doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2017
 
2016  
Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků
Autor: J. Kovanda a kol.
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2016
Počet stran: 242
ISBN: 978-80-01-05893-0
 
2015  
Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 186
ISBN: 978-80-01-05792-6
Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Autor: V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-01-05844-2
Selected Risks of Business Processes ( sborník z konference Děčín) – CD
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 125
ISBN: 978-80-01-05831-2
Úvod do optoelektroniky
Autor: J. Procházka
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 151
ISBN: 978-80-01-05796-4
 
2014  
Boj proti trerorismu – Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
Počet stran: 201
ISBN: 978-80-01-05568-7
Integrální bezpečnost zajišťuje optim. rozvoj životního prostředí
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-01-05480-2
Cena: 160Kč
Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-01-05599-1
Cena: 150Kč
Safety, security and privacy in enviromental monitoring systems
Autor: V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
Počet stran: 67
ISBN: 978-80-01-05478-9
 
2013  
Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Autor: V. Jirovský
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05254-9
Krizové řízení pro technické obory
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05292-1
Rizika spojená s pohromami a inžen. postupy pro jejich zvládání
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
Cena: 160Kč
Study of Disasters and Disaster Management
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05246-4
Cena: 130
Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktuy
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05245-7
Cena: 160Kč
 
2012  
Bezpečnost kritické infrastruktury
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2012
Počet stran: 318
ISBN: 978-80-01-05103-0
Člověk a přírodní katastrofy I.část Historia magistra Vitae
Autor: V. Soyková
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-01-04922-8
Cena: 60Kč
Vedení a rozvoj lidských zdrojů
Autor: V. Soyková
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-01-04845-0
Cena: 120kč
 
2011  
Analýza a řízení rizik
Autor: D. Procházková
Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2011
Počet stran: 405
Cena: 390Kč
Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 369
ISBN: 978-80-01-04842-9
Ochrana osob a majetku
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 301
ISBN: 978-80-01-04843-6
Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Autor: D. Procházková
Rok vydání: 2011
Počet stran: 483
ISBN: 978-80-01-04844-3