Výzkumné skupiny

Úvod < Výzkumné skupiny

Základní informace

Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů. Původní zaměření na tři významné oblasti.

Cílem Ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vedoucích ke vzniku kritické události. Bakalářské a magisterské projekty včetně projektově orientovaného studia dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během studia.

Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

Bezpečnost dopravních prostředků a cest

Bezpečnost kritických infrastruktur