AirTracker – senzorická jednotka pro online měření kvality životního prostředí

Systém Airtracker poskytuje ucelené řešení pro online orientační měření znečištění ovzduší a hluku. Obsahuje samostatnou senzorickou jednotku, bezdrátové komunikační rozhraní a patentovaný napájecí systém schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení. Systém Airtracker dotváří webové rozhraní pro vizualizaci a analýzu online i historických dat. Díky těmto unikátním vlastnostem může Airtracker tvořit prvek kontinuálního sledování v problematických lokalitách a sloužit jako podpora rozhodování pro zavádění opatření.

Produktový list AirTracker

Firmware jednotky: ubr, map

Měřené veličiny:
Prachové částice PM1
Prachové částice PM2,5
Prachové částice PM10
Akustický hluk 10 min. průměr (50-120 dBSPL)
Akustický hluk 10 min. maximum (50-120 dBSPL)
Těkavé organické látky / VOC (0-1000 ppb )
Volitelně: CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2