Home » Monografie vydané Ústavem » Bezpečnost kritické infrastruktury

Bezpečnost kritické infrastruktury

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2012
Počet stran: 318
ISBN: 978-80-01-05103-0

Předložená práce shrnuje dosavadní poznatky, vychází z principů a podmínek pro řízení a zajištění
bezpečnosti lidského systému, do kterých také patří zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury.
Kritickou infrastrukturu chápe jako důležitou součást kritického systému, který zajišťuje životně
důležité služby pro lidi a další veřejná aktiva. Kritický systém se skládá z technologií a infrastruktur
různé povahy, hmotné (inženýrské struktury) i nehmotné (např. vzdělávání, předávání zkušeností,
transfer sociálních dovedností, způsob získávání nových poznatků a poučení apod.). Kritická
infrastruktura se skládá ze všech důležitých infrastruktur podporujících život a rozvoj lidí (je si
třeba uvědomit, že jen některé z nich jsou dnes vyjmenované v předmětných zákonech o kritické
infrastruktuře; např. ve většině případů chybí důraz na infrastrukturu zajišťující vzdělávání,
infrastrukturu získávání nových poznatků a jejich inteligentní implementace v praxi apod.). A
z hlediska současného poznání je kritická infrastruktura chápaná jako systém systémů. Cílem
publikace je ukázat principy pro řízení a řešení problémů v inženýrské praxi, které zajistí jak
ochranu, tak rozvoj kritické infrastruktury.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.