Home » GaugeMeter

GaugeMeter


Javascriptový portlet
Obsahuje komplexní řešení pro zobrazení grafu naměřených hodnot
Možnost vložení na jakoukoliv HTML stránku
Možnost personifikace stylů
Ready-to-use řešení
Není potřeba žádná instalace
Stačí pouze nastavit přístupové údaje a identifikaci senzoru
Může zobrazovat data naměřená jednotkami AirTracker, Meteo nebo CO2 senzor
Možnost natavit si počet posledních zobrazených hodnot
Historická i on-line data jsou zároveň k dispozici na webovém rozhraní

Produktový list GaugeMeter

Produktový list GaugeMeter (anglická verze)

Použité technologie: JavaScript, CSS

Detailnější popis jednotlivých souborů a příklad je zde.