Home » Izolátory – simulační software

Izolátory – simulační software

Aplikace Izolátory vznikla z důvodu detekce možného zdroje korony v předem definovaném poli izolátorů. Je součástí projektu Izolátory vedeného Ústavem bezpečnostních technologií a inženýřství (Fakulta dopravní, ČVUT).

Aplikace Izolátory je určena pro operační systém Windows 10. Je psána v C#, využívá .NET Framework v. 4.6.1.

Aplikaci není nutné instalovat, stačí stáhnout archiv izolatory.zip, rozbalit jej a pustit soubor Insulators.exe. V podadresáři doc je programátorská dokumentace pro projekt Izolátory.

V archivu izolatory.zip je kromě spustitelného souboru Insulators.exe také manuál, programátorská dokumentace a vzorové vstupní a výstupní soubory pro načítaní pozic izolátorů (pro simulaci jednotlivých zdrojů korony) a pozic izolátorů a naměřených hodnot na mikrofonech (pro vyhledávání zdroje korony) a adresář s programátorskou dokumentací.