Publikační činnosti

Úvod < Monografie vydané Ústavem < Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR

Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR

Vydavatel:

České vysoké učení technické v Praze

Rok vydání:

2014