Home » Monografie vydané Ústavem » Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR

Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-01-05599-1
Cena: 150Kč

Jedním ze základních stavebních kamenů bezpečné komunity je kritická infrastruktura chápaná jako
soubor infrastruktur zajišťujících kvalitní život lidí. Do ní patří dopravní infrastruktura, jejíž hlavní
částí jsou pozemní komunikace, které tvoří liniové stavby, které jsou důležité pro zajištění
obslužnosti území za podmínek normálních, abnormálních a kritických. Jedním z problémů, který je
spojen s dopravní infrastrukturou jsou dopravní nehody spojené s přítomností nebezpečných látek,
kterým je věnována předložená publikace.
Kniha obsahuje znalosti spojené s přepravou nebezpečných látek, výsledky šetření dopravních
nehod na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek a jejich dopadů na veřejná
aktiva v České republice, a návrhy na zvýšení bezpečí lidí ve sledované oblasti.
Publikace je založena na vyhodnocení existujících poznatků a dat shromážděných ze světa a na
datech z České republiky, které jsou zpracovány metodami rizikového inženýrství.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.