Home » Monografie vydané Ústavem » Krizové řízení pro technické obory

Krizové řízení pro technické obory

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-01-05292-1

Pro potřeby oboru, který se zabývá řízením bezpečnosti lidského systému nebo jeho dílčími částmi,
do kterých patří krizové řízení, s cílem zajistit bezpečí a udržitelný rozvoj lidí, je nutno zajistit
sledování z pohledu celku i z pohledu jednotlivých komponent daného systému, tj. prvků či
subsystémů, vazeb a toků. Z pohledu současných znalostí a existujících zkušeností je pravdou, že
jen některé komponenty jsou prioritní. Krize vznikají buď záměrným nebo nechtěným přičiněním
člověka nebo přírodními pohromami – požáry, záplavami, zemětřeseními apod. Krize jsou
přirozeným doprovodným jevem každé lidské společnosti. Jde o to, v jakém rozsahu a jak často tuto
společnost poškozují. Krizové řízení je náročné na zdroje finanční, lidské a technické, je třeba, a
proto je třeba, aby každý stát postupoval rozumně a uvážlivě. Kniha obsahuje postupy, jak
zvládnout krizové situace, a jaké zdroje, síly a prostředky je třeba mít v rezervě.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.