Home » Organizační struktura Ústavu

Organizační struktura Ústavu

Vedoucí Ústavu: doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.
Zástupce vedoucího: RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.
Tajemník: JUDr. Milena MACKOVÁ
Manažer pro pedagogickou činnost: Dana UHERKOVÁ
Manažer projektů: Ing. Andrej PASTOREK
Sekretariát: Dana UHERKOVÁ