Home » Monografie vydané Ústavem » Rizika spojená s pohromami a inžen. postupy pro jejich zvládání

Rizika spojená s pohromami a inžen. postupy pro jejich zvládání

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2013
Cena: 160Kč

Publikace věcně charakterizuje problémy spojené s pohromami a ukazuje východiska pro jejich
řešení. Na základě víry ve znalosti a schopnost lidí znalosti správně aplikovat, považuje za
východisko řízení pohrom ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidí. Pod pojmem řízení
pohrom rozumí v souladu s chápáním ve světové odborné literatuře proces, který se skládá z:
identifikace škodlivého jevu; poznání vlastností a působení škodlivého jevu na aktiva lidského
systému; rozpoznání zranitelností lidského systému při výskytu škodlivého jevu; tvorby scénářů
dopadů škodlivého jevu; identifikace preventivních, zmírňujících, reaktivních a obnovovacích
opatření a činností vedoucích ke snížení rizik škodlivého jevu; realizace preventivních,
zmírňujících, reaktivních a obnovovacích opatření a činností; a z monitoringu situace postaveného
tak, aby předem byla připravena nápravná opatření a činnosti a aby se systematicky vytvářelo a
zavádělo do praxe poučení ze zkušeností, které umožňuje zvyšování kvality procesu.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.