Home » Studentské projekty aktuálně běžící na ústavÚstavu

Studentské projekty aktuálně běžící na ústavÚstavu

Akustické senzory pro monitorování hluku

 • 23X2AC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Petr Brynda vedoucí projektu
 • Ing. Petr Honzík, Ph.D. vedoucí projektu

Bezpečnost letecké dopravy

 • 23X2BT | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. vedoucí projektu

Bezpečnostní technologie vozidel

 • 23X2BV | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Tomáš Fukar (vedoucí projektu)
 • prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (vedoucí projektu)
 • Ing. Zdeněk Malkovský (vedoucí projektu)

Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech

 • 23X2EC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (vedoucí projektu)
 • Mgr. Miloslav Kučera (vedoucí projektu)
 • Ing. Stanislav Vondráček, CSc. (vedoucí projektu)

Identifikace rizik vybraného dopravního provozu

 • 23X1QM | angličtina | MED | bakalářské studium
 • Ing. Zdenko Procházka, CSc. (vedoucí projektu)
 • doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. (vedoucí projektu)
 • Ing. Hana Patáková(vedoucí projektu)

Jednoúčelové stroje a zařízení

 • 23X2UC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Matyáš Horák (vedoucí pktu)
 • doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. (vedoucí pktu)
 • Ing. Jan Kopřiva (vedoucí pktu)

Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a identifikaci psychického stavu řidiče

 • 23X2RC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (vedoucí pktu)
 • Ing. Miroslav Šála (vedoucí pktu)

Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a predikci krizových situací

 • 23X2MB | angličtina | BT | navazující magisterské studium
 • Ing. Stanislav Vondráček (vedoucí pktu)

Ocenění rizik při selhání produktovodů

 • 23X2OC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • RNDr. Jan Procházka, Ph.D. (vedoucí pktu)
 • doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. (vedoucí pktu)
 • Ing. Veronika Strymplová (vedoucí projektu)

Ocenění rizik při výpadku dodávky elektrické energie

 • 23X2CC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Zdenko Procházka, CSc. (vedoucí pktu)
 • doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. (vedoucí pktu)

Pokročilé technologie a právo

 • 23X2PC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (vedoucí pktu)
 • JUDr. Milena Macková (vedoucí pktu)

Senzory, senzorická pole a jejich aplikace

 • 23X1ZS | angličtina | ITS | bakalářské studium
 • doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. (vedoucí pktu)
 • Ing. Andrej Pastorek (vedoucí pktu)
 • Ing. Stanislav Vondráček, CSc. (vedoucí pktu)

Systémy integrované bezpečnosti vozidel

 • 23X1GD | angličtina | DOS | bakalářské studium
 • Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (vedoucí pktu)
 • Ing. Jan Kopřiva (vedoucí pktu)
 • Mgr. Miloslav Kučera (vedoucí pktu)

Trestné činy a přestupky v dopravě

 • 23X2TC | angličtina | BD | navazující magisterské studium
 • Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (vedoucí pktu)
 • JUDr. Milena Macková (vedoucí pktu)