Home » Věda a výzkum » Granty a projekty Ústavu » TRAFFICSENSNET – Senzorické sítě v dopravě

TRAFFICSENSNET – Senzorické sítě v dopravě

Projekt je zaměřen na rozvoj a provoz experimentálních senzorických sítí. Dílčí úkoly sestávají z vývoje a testování různých typů senzorů, komunikačních a směrovacích protokolů pro mobilní senzorické sítě, analytický software pro data získaná ze senzorických sítí a simulovaný běh senzorické sítě na základě modelovaných scénářů chování

Hlavním cílem je projektu je návrh, vytvoření a provoz minimálně jedné experimentální senzorické sítě, zaměřené na monitoring a simulované řízení dopravy.
Projekt je výrazně interdisciplinární, což vyplývá již ze samotné povahy senzorických sítí, kde je interdisciplinarita dána různými typy použití jednotlivých používaných senzorů (termické, pohybové, akustické, optické), odpovídajících příslušné oborové oblasti implementace, různou mírou komplexnosti senzorů a jejich HW náročnosti (jednoúčelové, komunikační, procesorové), jejich spojováním do různých typů sítí v rozsáhlém spektru lokalit, nutností statistické analýzy dat získaných ze sítě, IT modelování a simulace. Těmto požadavkům na interdisciplinaritu odpovídá i složení výzkumného týmu. Dílčími cíli projektu jsou
1) vytvoření podkladové databáze, zaměřené na zpracování a analýzu dat pořízených senzorickou sítí v reálném čase, s možností vytvářet modelové scénáře chování senzorické sítě a simulaci rozhodovacího systému
2) návrh, vývoj a implementace různých typů senzorů, vhodných pro užití v senzorické síti pro monitoring a řízení dopravy
3) návrh komunikačních a směrovacích protokolů pro stacionární, mobilní a hybridní senzorické sítě, včetně jednoduchého API
4) návrh a implementace zabezpečovacích mechanismů v senzorických sítích